21 సెప్టెం, 2011


జాను తెనుగు సొగసులు గారికి
నేను మీ బ్లాగునుంచీ ఈ భాగాన్ని తీసుకున్నందుకు క్షమించండి
అందుకు కృతజ్ఞతలు
బ్లాగు మొదలు పెట్టిన మొదట్లో మా అయ్యవి ఎక్కడ దొరికినా తీసుకున్నాను
కనీసం కృతజ్ఞతలైనా చెప్పలేదు
క్షమించండి..


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి