26 డిసెం, 2011

పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల అభిమాన గాయకుడు ..భీంసేన్ జోషి--పుట్టపర్తి అనూరాధభీంసెన్ జోషి

భారతరత్న..భీంసెన్ జోషి గారి పాటలు అయ్య మైమరచి వినేవారు..ఆయన రూపును చూచినప్పుడల్లా..
 అయ్య గుర్తుకు వచ్చి..
మనసు వికలమవుతుంది..
మీరూ వినండి.. 

http://musicmazaa.com/kannada/devotionalsongs/album/Bhimsen+Joshi.html#playThis


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి