31 జులై, 2012

జాడతెలియని నిధి -పుట్టపర్తి అనూరాధ


ఎవరంటారు జన్మ చేత 
సంస్కారాలు నిర్ణయింపబడతాయని..
ఇదిగో ఇది చూడండి

పుట్టపర్తి వారి చిన్నతనంలో 
నేసేరాముడుండేవాడు
అతని వృత్తి మగ్గం నేయటం
ప్రవృత్తి మహోన్నతం
ప్రబంధాలు అన్నీ నాలుకపైనే
 

ఉత్తర రామాయణమంటే ప్రాణం
రాత్రికి బాగా తాగి మత్తులో జోగుతున్న్నా
అతని నాలుకపై రాముడు నాట్యం చేసేవాడు..
ఎన్నో పద్యాలు .. శ్లోకాలు ..
 

పుట్టపర్తి వారు అప్పటికి చిన్న పిల్లాడు..
అతని దగ్గర కూచుని 
ఎన్నో తెలియని విషయాలు 
అడిగి తెలుసుకొనేవాడు.
 

ఇలా 
ఆ ధార పుట్టపర్తి వారి చిన్నతనాన్ని 
ముచ్చటగా స్పృశించింది..
 

"లత" మాస పత్రిక..
గుంటూరు మోహన వంశి లతగారి 

సంపాదకత్వంలో  వచ్చేది.
అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయింది.
 

అందులో ..
పుట్టపర్తి వారు 
జీవితం అనుభవాలు శీర్షికన 
ఎన్నో విషయాలు వ్రాసేవారు.
 

వారి కలం వెంట వారి జీవితం 
ఎంతో రమణీయంగా  వ్యాఖ్యానింపబడేది.
 

కొన్ని మాసాలు ధారావాహికంగా సాగిన 
ఆ జ్ఞాపకాల తలపోత ..
అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయింది.
అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు గురి అయ్యారు.
 

వచ్చిన ఆ సంచికలన్నీ 
తన పొత్తిళ్ళలో జాగ్రత్తగా దాచుకున్న 
శ్రీశైలం గారు..
పుట్టపర్తి వారు చెప్పిన మీదట
పుట్టపర్తి వారిపై Phd చేస్తానని వచ్చిన
 
సోమలింగా రె డ్డి  నే ధూర్తునికి
ఆ లత మాస పత్రికలు  ఇచ్చారు .
 

 ఎంతో అయిష్టంగా..
కన్నబిడ్డను అప్పజెపుతున్నట్లు 
తాను జాగ్రత్తగా దాచుకున్న ఆ ప్రతులను
అతనికి అప్పజెప్పారు శ్రీశైలం.
 
కానీ అతను..
అయ్య పై రిసెర్చ్ ఏమో కానీ 
ఆప్రతులను పోగొట్టాడు.
ఆరోజులలో జిరాక్స్ సౌకర్యం లేని కారణాన 
ఇంకో ప్రతి కూడా లేని పరిస్తితి ఏర్పడింది.
 

నేను ఇచ్చేసాననీ ఒకసారి ..
పోస్టులో పంపానని మరోసారి..
నోటికి వచ్చిన మాటలు చెబుతూ 
బుకాయించాడు సోమలింగా  రె డ్డి .
 

చేసే విషయంపై శ్రధ్ధ లేని వారు.
ఏదో వృత్తిలో ఉన్నతి కోసం 
Phd  మొక్కుబడిగా చేసే వాని చేతికి 
ఆప్రతులు వెళ్ళడం
మన దురదృష్టం.
 

అక్కిరాజు రమాపతి రాజు గారు
తెలుగు జాతి దురదృష్టం 
ఆ ప్రతులను కోల్పోవటం అన్నారు ఆవేదనగా..
 

ఇది జరిగి ఎన్నో ఏళ్ళయినా 
శ్రీశైలం గారి కన్నుల్లో సన్నని తడి .. 
సోమలింగా  రె డ్డి  అబధ్ధం చెప్పాడు 
అనే ఆయన వగపు వెనుక 
తెలియని ఏదో బాధ్యత ఆయన్ను కలచివేస్తుందని
ఆయనతో కాసేపు మాట్లాడితే 
వెంటనే మనకు అర్థమౌతుంది.
 
చివరకు ..
సోమలింగారె డ్డి  
చరిత్ర హీనుడి గా మిగిలిపోయాడు.
 

ఎవరైనా ..
అప్పటి లత మాసపత్రికలు దాచినవారు..
ఆ అమూల్యనిధిని మాకు అందజేస్తే..
వారికి జీవితాంతం ఋణపడి వుంటామని
పత్రికాముఖంగా..
కాదు..కాదు ..
 బ్లాగ్ముఖంగా ..
 తెలియజేస్తున్నాను..


నా ID anu_radha373@yahoo.com

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి