23 సెప్టెం, 2012

వాఙ్మూర్తి..పుట్టపర్తి ..సినారెహలో ..
హలో ..
"నేను ..
పుట్టపర్తి వారి అమ్మాయినండీ.."
"ఆ.."
"నేనూ ..
పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారి అమ్మాయిని.."
"ఎవరూ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులా..??"
"ఆ అవునండీ.."
"చెప్పమ్మా.."
"మేము ఇంటర్ నెట్లో పుట్టపర్తి వారిపై 
ఒక వెబ్ సైట్ పెట్టమండీ .."
"మా నాన్న జీవిత విశేషాలూ రచనలూ 
వారిపై ఇతరులు వ్రాసిన వ్యాసాలూ ఫోటోలూ 
అన్నీ..
అన్నీ సేకరించి.. 
ఒక పూలతోటలా డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామండీ.."
"మంచిది.."
"ఇందులో భాగంగా పుట్టపర్తి వారిపై చేసిన PhD పుస్తకాలనూ రప్పించుకుంటున్నాము.."
"సరే.."
"ఇంకొక విషయమండీ ..
మా నాన్న గారితో పరిచయము 
అనుబంధమూ సాహితీ మైత్రి గురుత్వం 
ఇలా ఉన్న వారిని కలిసి 
వారి స్వరాలనూ సేకరిస్తున్నాము.."
"ఆ.."
"మీరు మా నాన్న గారిని 
యాభయ్ లనించీ తెలిసిన వారు 
మంచి సాహితీపరులు 
మా నాన్నగారి పై నాలుగు విషయాలు చెబితే సంతోషిస్తాం.."
సరే..
"ఫోన్ లోనేనా..?"
"అవునండీ.."
"సరే.. నా సెల్ నెం రాసుకో .."
.............
"మాకు అగ్రజ సదృశులు..
 పుట్టపర్తి శ్రీనివాసాచార్యులు.."
"సారీ ..కట్.. 
ఇద్దరున్నారు కదూ.." (నవ్వు)
కొంచం కష్టం వేసింది..
కళ్ళలో నీళ్ళు కాబోలు 
అవి కూడా వచ్చాయి..
"రెడీ.."
"నాకు అన్న లాంటి వారు..
డా.పుట్టపర్తి నారాయణా చార్యులు గారు
కవిత్వం పాండిత్యం రెంటినీ ..
సమానంగా ఆకళింపు చేసుకున్న ..

వాఙ్మూర్తి ..
నన్ను తమ్ముణిగా భావించేవారు 
"తమ్ముడూ.." అనేవారు..
ఒక సారి జనగామకు పిలిచాం.."


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి