25 నవం, 2012


గుర్రం  జాషువా


ప్రివ్యూ

శివతాండవమాడెడు 
మీ కవితా శాంభవికి 
నెదురుగా నిల్వరు,
దుష్కవులెవ్వరు,
రాయలోర్వి ప్రవిమల మణిదీప!
పుట్టపర్తి కవీంద్ర..  

-గుర్రం  జాషువా

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి