6 జన, 2013

విప్లవ యోగీశ్వరుడు. రచన సరస్వతీపుత్ర పుట్టపర్తి -వారి ప్రియపుత్రిక పుట్టపర్తి అనూరాధ భక్తి పూర్వక సమర్పణ

1960 లో ప్రధమ ముద్రణ కాబడిన ఈ పుస్తకం వెల అక్షరాలా అరవై అయిదు పైసలు ఆంధ్రా బుక్ స్టాల్ నంద్యాల పబ్లిషర్స్ ముద్రించారు. అరవిందుల జీవితమునకిదొక దర్పణము. అదీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారు చూపినది Vip Lava Yogis Varu Du

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి