23 జూన్, 2013

readers mail english paper cutting

3 వ్యాఖ్యలు :

  1. నమస్కారం. అయ్యవారు స్వయంగా గానం చేసిన శివతాండవం సీడీని ఇటీవల మిత్రులు రవి గారి వద్ద చూశాను. ఇవి మరి కొన్ని కాపీలు దొరికే అవకాశం ఉన్నదా, తెలియ చెయ్యగలరు.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. త్వరలో మీ ముందుకు వస్తాయండీ

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  3. త్వరలో పుట్టపర్తి అభిమానులకు అందివ్వాలని ప్రయత్నం

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు