15 మే, 2015

విజయం అనేది ప్రయాణమే తప్ప గమ్యం కాదు.


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి