7 జూన్, 2015

ప్రేమ లేని జపమ్ము.. ప్రేమ హీనము భక్తి వల్లకాటను మల్లెపూవు..


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి