15 అక్టో, 2015

సన్యాసాశ్రమం

ఈ రోజు పొద్దున ఏదో టీ వీ లో
జిడ్డు కృష్ణ మూర్తి ని చూపిస్తున్నారు

నేను గాలి మనిషిని..
నిజమే ..
చుట్టూ గాలి..
లోపలా గాలే..
పీల్చేది గాలి..
వదిలేది గాలి..
లోపలి ఆత్మ గాలి..

సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించటం కంటే నిన్ను నీవు తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించు..

సన్యాసాశ్రమ క్రమశిక్షణ నియమ నిబంధనలు..

అయ్య తన చివరి జీవితంలో సన్యాస దీక్ష తీసుకోవచ్చు కదా.. అనుకున్నా.. 
ఇప్పుడు పీఠాలు అధిష్తిస్తున్న వారి కంటే ఎంతో మేలు .. 
వారు కేవలం ఆస్తుల రక్షణకు కాపాలాదారులు మాత్రమే .. 

ఈ ప్రస్థావన అప్పుడే వచ్చింది..
పరకాల పీఠాన్ని అధిష్టించే పరిస్తితులూ యేర్పడ్డాయి
కానీ ఆగిపోయింది
అంది అక్కయ్య . 

పీఠమంటే ఒక సింబల్ గా వుండాలి
పూజలూ పునస్కారాలు ఉపదేశాలు ఆధ్యాత్మికత.. చుట్టూ గందరగోళం
తనను తాను వెతుక్కోవలసివస్తుంది చివరికి..
అందుకే అయ్య దానికిష్టపడలేదు..
నా చావు నన్ను చావనివ్వండి
అంటూండేవారు విసుగ్గా..
నిజమైన విప్లవం జరగవలసింది నీలోనే అన్న జిడ్డు మాటలలోని అర్థం గాఢమైన సువాసనలా నన్ను ఆవరించింది..

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి