29 సెప్టెం, 2016

మానుషము గాదు మరి దైవికము గాని ..


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి