23 మార్చి, 2017

సరసరస : ఘటన (భర్తృహరి సుభాషితం)


శ్రీ  చెరుకు రామ్మోహనరావు గారు 
పుట్టపర్తి పై వ్రాసిన ఈ వ్యాసాన్ని చదవండి.. 
శ్రీ చెరుకు రామ్మోహనరావు గారికి కృతఙ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ .. 
పుట్టపర్తి ప్రియ పుత్రిక పుట్టపర్తి అనూరాధ 

సరసరస : ఘటన (భర్తృహరి సుభాషితం): ఘటన (భర్తృహరి సుభాషితం) కొందరు ప్రతిభ లేకుండానే రాణిస్తారు లేక ప్రతిభ కలిగిన మేరకు పూర్తిగా రాణించుతారు. కొందరు ప్రతిభకు మించి ప్రకాశించ...

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి