14 ఫిబ్ర, 2012

పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారి వ్యవహార జ్ఞానం


అసలు అయ్యకు..
ఈ లౌకిక వ్యవహారాల పట్ల..
అస్సలు అవగాహన లేదు.
 
ఏదైనా గవర్నమెంట్ తరఫున లెటరో ..
వ్రాయవలసి వస్తే..
ఏ శ్యామసుందర్ సారునో అడిగే వారు ..
ఒరే ఈ లెటర్ కొంచం రాసి పెట్టరా ..
అని..
..
షేక్స్పియర్ ..మిల్టన్.. షెల్లీ ..ఠాగూర్ ..
లను చీల్చి చెండాడిన అయ్యకు ..
ఒక్క లీవ్ లెటర్ రాయటం రాక పోవటమేమిటి..?
 
వారు ఆశ్చర్యంగా చూసేవారు..
నవ్వుకునే వారు ..
అయినా అర్థం చేసుకొనే వారు
అన్నట్లు ..
శ్యామ సుందర్ సారు..
రామకృష్ణా హై స్కూల్ లో టీచరు..
 
అయ్య ఏ సన్మానాలకు వెళ్ళాలన్నా ..
వాళ్ళను తనతో పిలుచుకు పోయేవారు..
ఒరే ..గుంటూరులో సన్మానముంది 
రారా.. పోయొస్తాం అనేవారు..
వాళ్ళు లీవో ..గీవో ..పెట్టుకుని ..
ఆ రోజుకు సిధ్ధంగా వచ్చే వారు..
 
అయ్య ముందుగానే..
నాతో పాటూ ఒకనికి టికెట్లు మీరే భరించాలి..
అని సన్మాన సంఘం  వాళ్ళకు చెప్పేవారు
అలా మంచి మంచి సభలను 
వారు సైతం ఆస్వాదించారు..

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి