18 నవం, 2012

కృష్ణా పత్రిక.


                               కృష్ణా పత్రిక
                     


పుట్టపర్తి వారు బహుభాషావేత్త.
ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని ఆపోశనంపట్టిన సాహిత్య బ్రహ్మ .. 
సరస్వతీపుత్రులనే బిరుదుకు సార్థకనామధేయులు..
ఇక్కడి గడ్డపై విలసిల్లిన సంస్కృతి సౌరభాలను 
మరింత సుగంధాన్ని పెంచిన కృషీవలుడు..
తన అష్టపదుల జీవన కాలాన్ని 
విశిష్ట సాహిత్య సేవలోనే గడిపిన ధన్యుడాయన..

కృష్ణా పత్రిక.10.09.1990

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి