18 సెప్టెం, 2013నలభైలలో 

ధీరత్వం తొణికిసలాడుతూ.. 

జ్ఞాన భాండాగారం..

అయ్య..
                                 

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి