23 నవం, 2012

పుట్టపర్తి మాటలలో కాళోజీ..


                 పుట్టపర్తి మాటలలో కాళోజీ..

పుట్టపర్తి మాటలలో కాళోజీ..


తన నాళ్ళలో జరిగిన సన్నివేశాలను
నిర్భయంగా విమర్శించిన సాహసి.

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి