2 ఆగ, 2014

ఎన్ని పేరులతోను..

ఆకాశవాణి భక్తి రంజని లో ప్రసారమౌతూ ప్రసిధ్ధిపొందిన పుట్టపర్తి వారి కృతి ఇది
గతంలో youtube లో దీనిని తయారుచేసి పెట్టాను
మీకోసం..ఇప్పుడు..
ఎన్ని పేరులతోను నిన్ను సేవించేరు..

సహకారం పుట్టపర్తి నాగ పద్మిని

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి