25 అక్టో, 2015

త్యాగము భోగ వృత్తి కొక యంగముగా సవరించి ..


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి