21 జన, 2016

సరస్వతీపుత్రుని పాద్యము.. ఈ నిను జూచునప్డు.. నిలువెల్లను కన్నులు
వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి