13 జులై, 2016

లక్ష్మణమూర్తి గారి ప్రసంగం

లక్ష్మణమూర్తి గారి ప్రసంగం ఇది
ఇది కూడా ప్రాచ్య లిఖిత గ్రంధాలయం వారు
పుట్టపర్తి అష్టాక్షరి కృతులు ముద్రించినప్పుడు జరిగిన సభలోని
ప్రసంగాలలో ఒకటి
నా కెమెరా క్వాలిటీ భయంకరంగా వుంది
వీడియో చూడడం మానేసి ఆడియో వినడం మంచిదనిపిస్తుంది
ఆ సందర్భాన్ని పట్టుకోవాలనే తపన అంతే

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి