13 జులై, 2016

గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారి ప్రసంగం

గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారి ప్రసంగం ఇది.
 వీరు మన రాయలసీమవాడే. 
పుట్టపర్తి అభిమాని
ఈకార్యక్రమం త్యాగరాయ గానసభ ప్రాగణంలో జరిగింది
గతంలో నాగపద్మిని అక్కయ్య ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించింది.
వీడియోక్వాలిటీ అంత బాగలేదు నా  ఫోన్ లో దయచేసి భరించవలసింది

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి