8 అక్టో, 2011

pi
Jul 13 PIRATLA VENKATESWARU BLOG


1) సరస్వతీపుత్ర పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ఒక సభావేదికమీద తన పక్కనే కూర్చొన్న కథా రచయితతో ”ఏమప్పా! ఇన్నాళ్లుగా కథలు రాస్తున్నావుగదా? ఎంత సంపాదించావు?” అని ప్రశ్నిస్తే దానికి ఆ కథా రచయిత ”పుట్టపర్తి వారి పక్కన కూర్చునే భాగ్యం” అన్న సమాధానం ఇచ్చినట్లు చదువుతుంటాం. ఆ కథా రచయతని ”చిత్తూరు అయ్యవారు” అని కూడా అంటారు. ఎవరాయన?


సమాధానాలు
1) మధురాంతకం రాజారాం


వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి