20 నవం, 2012
                పుట్టపర్తి మాటలలో మహాప్రస్థానం.గొప్ప రచన
ఆయన ఒక ఉద్యమం..

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి