20 నవం, 2012

పుట్టపర్తి వారి గురించి శ్రీ శ్రీ


                  పుట్టపర్తి వారి గురించి    శ్రీ శ్రీ

పుట్టపర్తి వారి గురించి    శ్రీ శ్రీ


కవి
పండితుడు
పండిత కవి
రాయలసీమ ప్రసాదించిన రత్నం.

-శ్రీ శ్రీ

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి