20 నవం, 2012

శ్రీ శ్రీ గురించి పుట్టపర్తి                    పుట్టపర్తి వారి అభిప్రాయం 


పుట్టపర్తి వారి గురించి    శ్రీ శ్రీ

తాను రాసిన కవిత్వం వల్లనే బ్రతికిన వాడు. 
నా దృష్టిలో ఋషివంటి వాడు.

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి