21 నవం, 2012


            పుట్టపర్తి మాటలలో  గురజాడ అప్పారావ్

ముత్యాలసరాలు..
ఇవి పూర్వకాలం ఉండినవే 
కొత్తగా ప్రచారంలోనికి వచ్చాయి

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి