16 నవం, 2012

గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ
                     
                     పుట్టపర్తి వారి అభిప్రాయం
                       గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ 


మహా భావుకుడు ..
తాను రాసే ప్రతి ముక్కా కూడా ..
సార్థకంగా వుండాలని ఉబలాటపడే మనీషి.

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి