16 నవం, 2012

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి


                           డా.మర్ర్రి చెన్నారెడ్డి
ప్రివ్యూ

కవితా భాషా ప్రపంచంలో
 శ్రీ పుట్టపర్తి ప్రముఖ వ్యక్తి.
ఆయన మృతి వల్ల ఏర్పడిన ఖాళీని 
భర్తీ చేయటం కష్టం. 

  -మాజీ ముఖ్యమంత్రి 
డా.మర్రి  చెన్నారెడ్డి.

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి