16 నవం, 2012

గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ-

పుట్టపర్తి వారి గురించి  గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ-


గొప్ప కవి 
గొప్ప విద్వాంసుడు. 
అన్నింటికంటే 
మానవత్వం తొణికిసలాడే మహా వ్యక్తి. 

-గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ

.

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి