16 నవం, 2012

పుట్టపర్తి మాటలలో నండూరి వారి ఎంకి పాటలు


                         పుట్టపర్తి మాటలలో 
                    నండూరి వారి ఎంకి పాటలు


నండూరి వారి 
ఎంకి పాటలు ..  
ఎప్పుడైనా హాయిగా 
పాడు కోవటానికి పనికి వస్తాయి..

వ్యాఖ్యలు లేవు :

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి