23 జన, 2012ప్రజలకందరికీ అర్థమవ్వాలని ఆరంభించిన..
ప్రజాకవిత్వంలో ..
ప్రస్తుతం వస్తున్న కొత్త పోకడలు..
పూర్తి అస్పష్టంగా..
అర్థంగాని రీతిలో ఉంటున్నాయని..
ఓ విమర్శ వుంది. 
ప్రాచీన కవిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి..
ఓ వ్యాకరణమనో ..
చందశ్శాస్త్రమనో ..
పధ్ధతులున్నాయి..

కానీ ..
నేటి కవిత్వం అర్థం కావడానికి..
ఓ విధానం అంటూ లేదు ..
మరి..
ఈ అస్పష్ట కవిత్వం వల్ల..
ప్రయోజనం ఏమైనా వుందా..?
 
ప్రజాకవిత్వమనే మాట..
సామాజిక స్పృహకు పుట్టిన మరొక కొమ్మ.
కవిత్వమని ఎప్పుడన్నామో ..
అప్పుడే దాని ఫీల్డ్ పరిమితమని అర్థమౌతుంది. 

గిరిజనులకు ..
హరిజనులకు ..
తండాలకు ..
చెంచులకు..
అందరికీ ప్రజా కవిత్వం అర్థం కాదు కదా.. 

కనుక ..
అందరికీ కవిత్వం అర్హమౌతుందనుకోవడం..
ఒక పిచ్చి విశ్వాసం..
పైగా ..
నాకు ఎక్కువ బాధ కలిగించే విషయం ఏమిటంటే ..
ఈ సభల్లో కవిత్వాలు చదవడం..
అనధికారులంతా చప్పట్లు కొడితే..
తన జన్మ కృతార్థమయ్యిందని కవి అనుకోవడం..

నేను సభల్లో ఎక్కువగా కవిత్వం చదవను. 
కవిత్వం ఏకాంతంగా చదువుకుని..
మనసులో భావింపవలసిన పదార్థం. 
దానిని సంతలో పెట్టడం నాకిష్టం లేదు. 
పైగా శ్రోతలు తన వైపుకు అభివృధ్ధి చెందాలని..
రచయిత ప్రయత్నించాలి గానీ ..
వారి స్థాయిని దిగజార్చాలని ప్రయత్నించగూడదు.
 
ఇక కవిత్వంలో అస్పష్టత గురించి..
ఈ రోగాలన్నీ మొదట పాశ్చాత్య దేశాల్లో మొదలౌతాయి. దాన్ని వాళ్ళు ముద్దుగా సింబాలిజం ..
మిల్టన్ ..
అని పిలుచుకుంటారు.

TS ఇలియట్ కూడా..
సింబాలిజం కు చెందిన కవే ..
కానీ ..
అతని పైన భారతీయ అధ్యాత్మిక ప్రభావం వుంది. 
అతడు కొంతవరకు అర్థమౌతాడు. 

 తర్వాత ..
C .డెలిగీస్ ..
W. D. ఆడం 
ఇంకా ..
TS ఇలియట్ 
ఫ్రాయిడ్ ..
అనుయాయులు మరికొందరు ..
రంగంలోకి వచ్చారు 

ఈ నడుమ ..
ఇంగ్లీష్ కవిత్వం చదువుతూ వుంటే ..
మనకు తెలియని పదం ఒకటీ వుండదు. 

కానీ..
వాడేమి చెప్తున్నాడనేది అర్థం కాదు. 
ఈ రోగమే ..
తెలుగుకు పట్టుకుంది. 

ఈ తెగకు చెందినవే ..
క్యూబిజం ..
డాడాయిజం ..
మొదలైన కేకలన్నీ. ..
అవి పాశ్చాత్య దేశాల్లోనే..
ఇప్పుడిప్పుడే చచ్చిపోతున్నాయి..
మన దేశంలో చచ్చిపోవడానికి ..
ఇంకొంచం సమయం పడుతుంది. 

క్యూబిజం అనేది..
చిత్రలేఖనం నుంచీ తీసుకున్న సిధ్ధాంతం..
డాడాయిజం .. 
రెండు యుధ్ధాల తర్వాత.. 
ఆదర్శాలన్నిటినీ గేలి చేయడమే..
ప్రధానంగా పెట్టుకున్నది. 

అసలు వాళ్ళ మనసుల్లోనే ..
షెల్లీ
తాత్కాలిక ప్రయోజనాలు పెట్టుకున్నారు.
 
ప్రాచీన కవిత్వం ఎందుకు అర్థం కాదు...?

ఒక పదం అర్థం కాకపోతే డిక్షనరీ చూసుకుంటాం...
నేను ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ రేడియో వినేవాణ్ణి. 

మిల్టన్ ..
షెల్లీ ..
కీట్స్ ..
మొదలైన వాళ్ళలో ఈ అస్పష్టత వున్నదా..?
లేదు కదా ..?

కీట్స్
దీనికి వాళ్ళు యేవేవో కారణాలు చెప్తారు. 
ఇటువంటి వాటన్నిటికీ ఆయుష్షు వుండదు. తెలుగులోనూ ..


ఇదే పధ్ధతి అయిపోయింది. 
ఒకడు వ్రాసినది.. ఇంకొకడు చదవడు. .
కారణం ..
పరస్పర గౌరవాలు లేవు...
ఎందుకు లేవు...?
ఇద్దరికీ ఏమీ రాదు కనుక ..

కానీ ..
నాకు భవిష్యత్తు పైన నమ్మకం వుంది. 
ఇది ఇలాగే చాలా కాలం కొనసాగుతుందని అనుకోను.
నాకు అనేక మంది ..
పీఠిక రాయమని ..
పుస్తకాలు పంపుతుంటారు. 
నేను రాయను ..
కాకపోతే వాళ్ళు "పొగరుబోతు.."
అని ఓ బిరుదు ఇచ్చుకుంటారు. ..
ఇచ్చుకోనీ ..

మా తట్టు ఒక సామేత వుంది. ..
"కట్టె తిప్పే వాని శక్తి ..
కట్టె నేలకు కొట్టడంలోనే" తెలిసిపోతుందట..

అలాగే మొదటి పేజీలోనే ..
అయ్యగారి సత్తా తెలిసిపోతుంది. 
ఇంక నేనేం రాయను. ..?

అభ్యుదయ కవుల్లో ..
అదందరూ వ్యర్థులని ..
నేనడం లేదు. 
కొందరు బాగా రాసే వాళ్ళున్నారు. 
వాళ్ళు నిలిస్తే నిలవ్వచ్చు.
తక్కిన వాళ్ళంతా షరా..