18 ఆగ, 2012

పొత్తూరు వెంకటే శ్వర రావు గారూ అసలు విషయం చెప్పారండీ..

 తన కవితా ప్రతిభకు 
విద్వత్తుకు మూలమని 
ఆయన విశ్వసించిన 
అష్టాక్షరి మంత్రోపాసన..
ఐహిక సంపదలను సంపాధించ లేక పోయింది.. 

ఆముష్మికమైన తన ముల్లెను మూటగట్టుకుని
ఆయన లోకాంతరాలకు వెళ్ళిపోయారు...
...............
...............

ఆముష్మిక మైన ముల్లె....
ఎంత మంచి మాట..!!

ఇది నిజంగా ..
లోకానికి అర్థమవుతుందా..????
రోజూ అష్టాక్షరి ఒక్క లక్ష చేయ గల శక్తి 
ఎవరిలోనైనా ఉందా..??

ఆనాడు త్యాగరాజు చేసారు..


ఈనాడు పుట్టపర్తి..

ద గ్రేట్ పుట్టపర్తి ..


మొదట కామియై..
తరువాత మోక్ష గామియైన పుండరీకుడనే 
మహా భక్తునికి..
పండరి నాధుడు దర్శనమిచ్చాడు..

నవ్యతరమైన యొక గాన స్రవంతి 
ఒకడు తలయూచు ..మరియొకడోసరించు..
వీణదే దోషమా ..?లేక వినెడి వారి 
తప్పిదమా ..? కాదు..భావ భేదములె సుమ్ము.!!

షాజీ..
పారశీక ప్రభావం వలన వ్రాసిన సాహిత్యం..
ఇందులో..
జహంగీర్ నూర్జహాన్ ల పాత్ర పోషణ అధ్భుతం..