13 ఏప్రి, 2012

పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు మృదంగ సాధన--పుట్టపర్తి అనూరాధ.భాస్కర భట్ల కృష్ణమూర్తి ..
ఆకాశవాణిలో మృదంగ విద్వాంసుడు..
ఆయన భార్య పేరు భ్రమరాంబ..
వారికి లలితాంబ అని ఒక పాప ..
ఎర్రటి నోరు..
తెల్లటి పిల్ల ..రెండున్నర సంవత్సరాలేమో..
రెండు పిలకలు వేసుకొని ..

అమ్మ వెనకే నీళ్ళకు వచ్చేది. 
నాగ ఆపిల్లను బాగా ఆటపట్టించేది.
వాళ్ళు మా ఇంట్లో నీళ్ళు పట్టుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు.
మా అక్కయ్యా రేడియోలో పని చేసేది డ్యూటీ ఆఫీసరుగా..
ఆ పిల్లను నీపేరేమిటే అంటే ..

లలితాంబ ..అనేది.
భ్రమరాంబ ను నేను 

అత్తా.. అత్తా ..అనేదాన్ని 
మా వేపు ఆడాళ్ళయితే ..అత్త మగాళ్ళైతే.. మామ..
ఆమె మడి నీళ్ళూ పట్టుకోడానికి..

తడి చీరెతో నే వచ్చేది.
ఆమె వెంట ఆ పిల్లానూ.
మా నాగ ఆపిల్లతో బాగా సరదాగా ఉండేది..
అయ్య అరుగుపై కూచుని అందరినీ చూస్తూ ఆనందించేవారు. 
అప్పట్లో ..
కడప రేడియో లో పని చేసే..
ప్రియంవద ..కొక్కొండ సుభ్రమణ్య శర్మ..
భూషణరావ్.. శేషగిరిరావ్..
అందరూ మాకు అతిధులే..
ప్రియంవద అక్క పెళ్ళి చేసుకోలేదు కుటుంబంకోసం.. ఆవిడ అలానే ఉండిపోయారు ..

ఆవిడకు కృష్ణుడంటే ఎంత భక్తో..
ఆవిడ కంఠస్వరం  సన్నగా.. తీగలా..
మధురంగా ..
అందులో ఏ భావమైనా అవలీలగా పలికేది..
అయ్య పాటలు ఎన్నిటినో ..

ఆమె స్వరపరిచింది భక్తి రంజని కోసం..
అవి అలాంటి ఇలాంటి పాటలు కాదు..

బ్రహ్మాండమైనవి,.
అక్కయ్య.. ఆమె కొలీగ్స్ ..

ఎన్నో ఈ మాసపు పాటలు కలిసి పాడారు.
అక్కయ్య ఆ రోజుల్లో..

ఎంతో హుషారుగా వుండేది..
జానపద గీతాలేమి ..లలిత గీతాలేమి..
జింగిల్స్ అయితేనేమి..
అన్నిటా నాగపద్మిని ఉండవలసిందే ..

నేనూ కవితలు వ్రాసేదాన్ని ..
అయ్య నాకు హయగ్రీవం ఉపదేశించారు.
నేనూ ..యువవాణి లో ..

అక్కడా ఇక్కడా కవితలు చదవటం
అక్కయ్యనూ నన్నూ చూసి ..

అయ్య అమ్మ ఎంతో మురిసి పోయేవారు ఆనందపడేవారు.
 
మా అయ్య.. 
మనుమడు శ్రీకాంతుతో ..
అప్పుడప్పుడూ సరదాగా కుస్తీ కి దిగేవారు .
నవ్వి ..నవ్వి ..

అయ్య ముఖమంతా ఎర్రగా అయిపోయేది.
అయ్యకు ఊరికే ..
అలా టైం వేస్ట్ చేయటం ఇష్టం ఉండదు.
ఎవరైనా రేడియో విన్నా ..

TV చూసినా.. 
అయ్యకు చెప్పలేనంత కోపం వస్తుంది.
బాగా తిట్టేవారు.
అయ్య రూం మిద్దె పైన ఉండేది ప్రశాంతంగా..
అయ్య రూం తలుపు వేయగానే..

 పెద్ద శబ్దం వస్తుంది. 
ఆ శబ్దం వినగానే హింట్.. 
అయ్య కిందకి వస్తున్నారని
 

అంతే ..
ఎక్కడి దొంగలు అక్కడే గప్ చుప్..
 

అయ్య గొప్పవాడు కనుక ..
అందరూ మా ఇంటికి వచ్చి..
అయ్యను సేవించుకుని వెళ్ళేవారు.
భాస్కర భట్ల కృష్ణ మూర్తి గారు ..
తెల్లవారి నాలుగున్నరా.. అయిదుకి ..
మృదంగ సాధన చేసేవారు.
భ్రమరాంబగారి తమ్ముడు రామకృష్ణా హై స్కూల్ లోనే చేరాడు 

నేను తొమ్మిదవ తరగతి.
అప్పుడప్పుడూ వాడు అక్కా.. లెక్కలు చెప్పు 

అని వచ్చేవాడు.
అయ్య భాస్కర భట్ల గారి దగ్గర..
మృదంగ సాధన చేసేవారు ..
అప్పుడు ..
అయ్య వయసు డెబ్బయ్ అయిదుండవచ్చును.
అయ్యకూడా తెల్లవారే లేచి ..
ఆ జతులను  ప్రాక్టీసు చేసేవారు.

తధ్ధిన్నాంకిట ..తధ్ధినాంకిట..
తధ్ధిన్నాంకిట.. తత్తరికిటతక..


తత్తరిత్త ఝణు.. తత్తరిత్తధిమి ..
తధ్ధిమితకిట.. తరిగిట తరిగిట తోం..