26 సెప్టెం, 2013

"వైష్ణవ జనతో" 

 


మల్ల్ల్లాది కుటుంబం
 సంగీత సరస్వతి సేవకే ఆవిర్భవించింది
మల్లాది  శ్రీరామమూర్తి గారు గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు 
                                         
                             
               
 ఆకాశవాణి మద్రాసు కేంద్రం  
 వారి హరికథా గానాన్ని ప్రసారం చేసేది.
 తర్వాత ఆకాశవాణి విజయ వాడ 
 వారి హరికథామృతానికి తన ఒడిని పడ్డింది..
వారి కుమారులైన మల్లాది సూరిబాబు గారు 
తండ్రి ఇచ్చిన సంస్కారాన్ని బలంగా పుణికి పుచ్చుకున్నారు.

సంగీత ప్రపంచంలో ప్రయాణిస్తూనే 
సంగీత శిక్షణ ద్వారా శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని 
లలిత సంగీత గతులతో ఎన్నో పాటలు 
లలిత సంగీత అభిమానుల గొంతులో అమృతంలా పోసారు..

దేశ దేశాలలో కచ్చేరీలు చేసి 
మన సంగీత వైభవాన్ని ఇనుమడింపజేసారు..
వారి పిల్లలే ప్రపంచ మల్లాది సోదరులుగా ప్రసిధ్ధిగాంచిన శ్రీరామప్రసాద్,రవి కుమార్ లు


వైష్ణవ జనతో అన్న సంగీత రూపకం 
విజయవాడ ఆకాశవాణి లో ప్రసారమైంది 
మహాత్మా గాంధీజీ కి ఎంతో ఇష్టమైన వైష్ణవ జనతో 
అనే గుజరాతీ గీతాన్ని పుట్టపర్తి తెనిగించారు.
అక్టోబర్ లో ఈ సంగీత రూపకం పునః ప్రసారమైందట..

మొన్న మల్లాది సూరిబాబు గారు 
ఈ సంగీత రూపకం CD ని మా అక్కయ్యకు పంపిస్తూ 

పుట్టపర్తి వారి ఎంతో విశిష్టమైన అనువాదం అమ్మా ఇది. 
దీనిని ఓలేటి వెంకటేశ్వర్లు గారు పాడినారు. 
ఈ సంగీత రూపకం నుంచీ ఈ గీతాన్ని తీసుకొని 

మా పిల్లలు దేశ విదేశాలలో జరిగే తమ కచ్చేరీ   లలో దీనిని పాడాలనుకుంటున్నారమ్మా 
దీనిని మీకు పంపుతున్నాను అంటూ పంపారు.

మల్లాది సూరిబాబుగారి సంతానం 
మలాదిసోదరులు మాట్లాడుతూ 
 ఇది ప్రతి కచేరీ లోనూ ఈ తెలుగు అనువాదాన్నే 
మేము పాడాలని అనుకుంటున్నామమ్మా ..
ఇంత మంచి సాహిత్యాన్ని 
తెలుగు వారు మరచిపోతున్నారు 
అని బాధేసింది.. 
అంటూ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూఅన్నారట  

ప్రముఖ కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు శ్రీ మల్లాది సూరిబాబు గారి లేఖ


అక్తోబర్ లో ఈ సంగీత రూపకం పునః ప్రసారమైందట..ఒకప్పుడు కచ్చేరీ చివరలో ఒక దేశభక్తి గీతం 
మన సంగీత విద్వాంసులు పాడే సంప్రదాయం ఉండేది..
పుట్టపర్తి అనువాదం 
 సంగీతం గానం: శ్రీ వోలేటి వేంకటేశ్వర్లు 
 సేకరణ           : పుట్టపర్తి నాగపద్మిని 

 ఇతరుల కష్టములెవ్వడెరుగునొ 

 అతడే వైష్ణవుడూ..
 అతడే వైష్ణవుడూ.. 

సతతము పరులకు సాయము చేయుచు

గతి తానేయని గర్వము పడడో
అతడే వైష్ణవుడూ..
అతడే వైష్ణవుడూ..

సకల లోకముల సన్నుతి చేయును

అపనిందలచే అపచారము చేయడు
మనసున వాక్కున నిశ్చలుడెవ్వడో
యోగ్యురాలతని కన్న జననియే  
అతడే వైష్ణవుడూ..
అతడే వైష్ణవుడూ..

సర్వము సమముగ ఎవ్వడెంచునో

ఆశవీడి పర స్త్రీ మాతగ చూచునో
నాలుక వీడిన అసత్యము పల్కడో
పరధనమునకై పాకులాడడో
అతడే వైష్ణవుడూ..
అతడే వైష్ణవుడూ..
అతడే వైష్ణవుడూ..

మోహము మాయము మనమున నుండవో

గృహ వైరాగ్యము దృఢముగ కుదురునో
రామ నామమున లీనుడై పోవునో
రాజిల్లు వాని లోక 
అతడే వైష్ణవుడూ
అతడే వైష్ణవుడూ..


కపట లోభముల కదలిచి
కామ క్రోధ శత్రుల 
తపనము జన్మము సర్వ జనులకు

అతడే వైష్ణవుడూ

అతడే వైష్ణవుడూ..


సర్వ శాస్త్రము


పాట వింటూ సాహిత్యం వ్రాయడానికి ప్రయత్నించాను కానీ కొన్ని పదాలు సరిగ్గా వినిపించలేదు