2 ఫిబ్ర, 2012
కేతు విశ్వనాధ రెడ్డి..
రాచమల్లు రామచంద్రా రెడ్డి ..
వై సి వి రెడ్డి ..
బండి గోపాలరెడ్డి..బంగోరే 
అందరూ మా ఇంటికి వచ్చే వారు..
వీరందరినీ తరచూ ..
మా ఇంట్లో సందర్శించే భాగ్యం ..
వారి చర్చలు వినే అదృష్టం కలిగింది.
వారందరూ అయ్యను ఎంతో గౌరవించే వారు..
అంతే కాకుండా ..
ఒక తండ్రిలా అభిమానించే వారు..
అయ్య కూడా..
తన కంటే చిన్నవారైనా ..
వారిలో ఒక్కనిగా కలిసి ..
కేతు విశ్వనాధ రెడ్డి.
వారి భావాలను పంచుకొనే వారు.
మార్క్సిజాన్ని క్షుణ్ణంగా చదివిన రా రా గారికి..
మార్క్సిజాన్ని అమూలాగ్రమూ ..
ఆకళింపు చేసుకున్న..
మహా కవి పుట్టపర్తి నారాయణా చార్యులకూ..
ఇంక దూరమేముంది..
వై సి వి రెడ్డి
చలం..
శ్రీ శ్రీ ..
కొడవగంటి కుటుంబరావ్ ..
మహీధర రామ మోహన రావు ల గురించి..
రా రా చేసిన మూల్యాంకనం చాలా లోతైనది..
వాదోపవాదాల్లో దిట్ట ..
శ్రీ శ్రీ ఆయనను..
క్రూరుడైన విమర్శకుడు..
అని అన్నారట..
రాసినవి ఎక్కువ సమీక్షలే అయినా ..
గొప్ప విమర్శకుణిగా చరిత్రలో నిలచిపోయాడు..
అయ్యతో వీరికి చిక్కని సాన్నిహిత్యం ఉండేది..
 వీణి గదాఘాతం నుంచీ తప్పించుకున్న వాణ్ణి ..
బహుశా నేనొక్కణ్ణే నేమో..
అనేవారుఅయ్య నవ్వుతూ..


రాచమల్లు రామచంద్రుణ్ణి గూర్చి..
వాడంటే నాకు ..
గొప్ప ప్రేమ ..
అభిమానమూ..
గౌరవమూ ఉన్నాయి..
చాలా నిశితమైన విమర్శకుడు.
క్షుణ్ణంగా చదువుకున్నవాడు.. 

చాలా మంది కమ్యూనిష్టులున్నారే..
వీళ్ళంతా ఫీల్డ్ వర్కర్స్ ..
మార్క్సిజాన్ని గురించి..
లాక్షణికంగా ..
వీళ్ళకు తెలిసింది చాలా తక్కువ ..
వాడు అటువంటి వాడు కాదు. 

శాస్త్రాన్ని చక్కగా అధ్యయనం చేసిన వాడు..
ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ..
మహా కఠినమైన విమర్శకుడు. 

ఒక రకంగా వాడి గదా ఘాతం నించీ..
తప్పించుకున్నవాణ్ణి ..
నేనొక్కణ్ణే ..అని అనుకుంటున్నాను..?
 
నన్ను చూస్తే మాత్రం ..
నా కవిత్వాన్ని గురించి ..
వాడికే అభిప్రాయం ఉన్నా కూడా..
స్వామి బాగా చదువుకున్న వాడు..
చదువులో ఆయన్ని మించిన వాడెవడూ లేడు. 
అనేంత వరకూ ..
గొప్ప అభిమానం నాపై ఉండేది. 

మొన్న గూడా ..
ఇంకో రెండు మూడు రోజుల్లో పోతాడనంగా ..
హైదరాబాద్ పోయినాడంట. 

ఏదో ఇట్లే మాట్లాడుతా వుంటే..
స్వామి చాలా గొప్ప వాడు.. 
కానీ ఏం చేస్తాం..
ఆయనకు రావాల్సినంత 
పేరు ..ప్రఖ్యాతులు ..రాలేదు..
అని అన్నాడంట 

రష్యానించీ వచ్చినప్పుడు..
చెక్కపై వేసిన రెండు పైంటింగ్స్ తెచ్చినాడు.. 
ఇంతకూ ఎవ్వరి తోనూ రాజీ పడని..
కర్కశమైన అభిప్రాయాలు ఉండేవాడు వాడు.. 

కార్ల్ మార్క్స్ తత్వమును ..
బాగా అర్థం చేసుకున్న వాడు..  
ఇంకా కొంత కాలం బక వలసిన వాడు ..
పాపం ఏం చేస్తాం..