5 మార్చి, 2014

బూదాటి వెంకటేశ్వర్లు గారి ప్రారంభోపన్యాసం

ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం జరిపిన శతవసంత సాహితీకీర్తి పుట్టపర్తి సభలలో మొదటిరోజు బూదాటి వెంకటేశ్వర్లు గారి ప్రారంభోపన్యాసం

కృతాకృత చింతలు


వేమనపై రూమరులాకట్టుకథలు ..
అనగా కల్పించి దానికి కొంచెం మసాలా తగిలించి 

చెప్పే కథలు
యీ కథలు సినిమా వాళ్ళకూ రాజకీయ నాయకులకూ ఆఖరికి పైకొచ్చిన ఎవరిపైనైనా అల్లుతుంటారు
 

అల్లూరిసీతారామరాజు విప్లవ యోధుడు
ఆయన పై కృష్ణ సినిమా సూపర్ హిట్టు 

వాస్తవంలో ఆయన సీతారామరాజు కాదు 
శ్రీ రామరాజు
ఆయనకు సీత అనే చెల్లెలు 

ఆమెకు బాల్యంలో భర్త పోతే  రామరాజు బాధపడి 
తన శ్రీ ని సీతా అని మార్చి చెల్లెలి పేరునూ 
తనతో కలుపుకున్నాడు
 

మరి అంత విప్లవ నాయకుని జీవితం చప్పగా వుంటే 
సిని మా ఎలా ఆడుతుందీ 
అందుకు వాళ్ళు చెల్లిని  ప్రియురాలిగా మార్చేసారు..
సినిమా వాళ్ళకు వాళ్ళ సినిమా సక్సెస్ కావాలంతే..హాస్యానికి కేరాఫ్ అడ్రెస్స్ గా చెప్పబడే 
తెనాలి రామలింగనిపై కూడా బోలెడు కట్టుకథలు పుట్టుకొచ్చాయట
కట్టుకథలేగాక ఎవరో నడిపిన కథలనూ కూడని పద్యాలనూ పెద్దవారికంటగట్టి కొందరు  వినోదం చూస్తారట..పదునైదవ శతాబ్దంలో కవయిత్రులెవ్వరో మనమెరుగము
రామాయణము వ్రాసిన మొల్ల రాయలకాలమునాటిదందురు..
ఎంతవరకు నిజమో..
యీ కవయిత్రితో కొంటెకోణంగి తెన్నాలి రాముడు 
కొంత పిల్లా టలాడెనని కొన్ని కట్టుకథ లు
రామకృష్ణుని నెత్తిపై కెత్తబడినపుక్కిటిపురాణముల జూచినచో నయ్యో ననిపించును..
మనకు సాహిత్యములో నెక్కవగా అదవకు దొరకిన వ్యకులు ముగ్గురు

మొదటివాడు శ్రీనాధుడు
రోతపుట్టించు బూతు శృంగార పద్యములన్నియు 
చచ్చిన శ్రీనాధునిపై వేసి సవరించుకొందుము

ఇక అసహ్యకరమైన హాస్యమునకు 
మనకు దొరకిన దృష్టిబొమ్మ తెన్నాలివాడు
ఈతని జతలో చేర్చి తిరుమల తాతయ్య వంటి 
పవిత్ర మూర్తిని గూడ పాడుచేసితిమి

ఇక శని వక్రించిన మూడవ వాడు వేమన్న.
అందచందములేని వేదాంతమంతయు నాతని నెత్తిపై వేసి
పద్యము కడపట వేమా అని తగిలించినచో 
మనపీడ వదలి పోవును 

పుట్టపర్తి వారి శతవసంత సాహితీ కీర్తి పుట్టపర్తి శ్రీ దామోదర నాయుడు గారి ప్రసంగంకుప్పం లోని ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయంలో 
పుట్టపర్తి వారి శతవసంత సాహితీ కీర్తి పుట్టపర్తి 
ఎంతో బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. 
అందులో నాకు నచ్చినవి పెద్దల వీడియోలు 
కొన్ని విద్యార్థులు వ్రాసిన వ్యాసాలు కొన్ని తీసుకొచ్చాను. 
మీకోసం 
ఇదిగో ప్రొఫెసర్ శ్రీ బూదాటి వేంకటేశ్వర్లు మరియు
 శ్రీ గొల్లాపిన్ని శేషాచలం గార్ల ప్రసంగం


రెండవరోజు సభను నిర్వహించిన శ్రీ దామోదర నాయుడు గారి ప్రసంగం వీరు తెలుగు ప్రొఫెసర్ గా పదవీ విరమణ తరువాత ప్రస్తుతం TTD లో పదవీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. రెండవరోజు సభను నిర్వహించిన శ్రీ దామోదర నాయుడు గారి ప్రసంగం వీరు తెలుగు ప్రొఫెసర్ గా పదవీ విరమణ తరువాత ప్రస్తుతం TTD లో పదవీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.