12 జూన్, 2014

మా పెనుగొండపుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ప్రసిధ్ధుడు
రాయలసీమ మట్టిని పెకలించుకుని పైకెదిగి 

వటవృక్షమై నిలచినవాడు
విజయనగర సామ్రాజ్జం పరిపాలన శాసనాలు 

తదితర ఎన్నో విషయాలు సాధికారంగా చెప్పగలవాడు
పధ్నాలుగు భాషలలో ఉద్దండుడు
నాట్య సంగీత సాహిత్యాల పారమెరిగినవాడు
ఆయనకు తను పుట్టిపెరిగిన  పెనుగొండ పై వల్లమాలిన మమత

ఆపెనుగొండపై 

పన్నెండేళ్ళ వయసులోనే కావ్యం వ్రాసి 
దానిపై తానే విద్యార్థియై పరీక్ష రాసి 
చరిత్ర సృష్టించిన వాడు

మరి ఆ పెనుగొండపై పుట్టపర్తి యేం చెబుతారు...
అందులో తన చిన్ననాటి స్మృతులను .. 

గత జన్మ స్మృతులలా .. 
ఎంతో జ్ఞాపకంగా ..
 

మొన్న మనం సినిమా చూస్తే..అదే అనిపించింది..
గత జన్మ స్మృతులు  

నిన్నా మొన్నటి విషయాల్లా 
గుర్తు రావటం ఒక వింత అని యెవరో అన్నారు..
 

ఒక జన్మే ఎందుకు గుర్తు రావాలి 
పది జన్మల బంధాలు గుర్తుకు రాకూడదా 
అని మరొకరి ప్రశ్న..

చంద్రబాబు విషయమే తీసుకోండి
ఒకసారి రాష్ట్రాన్ని అభివృధ్ధి చేశాడు.
ఎవరో తన్నుకు పోయారు..
మళ్ళీ రోడ్డున నిలబడిన రాష్ట్రాన్ని 

తన చాణక్య బుధ్ధితో నిర్మించాలి..
 

తర్వాతైనా జనాలు తనను గుర్తుపెట్టుకుంటారో లేదో అనుమానమే..
 

తెలుగు నేలతో ఉన్న బలీయమైన పూర్వకర్మే..  చంద్రబాబుతో అలా చేయిస్తున్నదట..
 

దొరికినంత దోచుకుందాం
రాష్ట్రమేమైపోతే మనకేం మనం బాగుంటే చాలు
మనపిల్లలు వారి పిల్లలూ..
సుఖంగా వుండాలి అనే రక్తం బాబులో లేదులా వుంది ..

ఈ నేలతో బలీయ బంధం ఉన్న ప్రాచీన జీవులు
దానిని తీర్చుకోడానికి 

తిరిగి తిరిగి ఇక్కడే జన్మ ఎత్తడమూ
ఆ కర్మ బంధంలోనే కొట్టుమిట్టాడటమూ 

అతీత జ్ఞానం..
 

కానీ మనం ..?
 కళ్ళెదుట కనిపించేది..
మన బుధ్ధికి అర్థమయ్యేదే  నమ్ముతాం..
కానిదంతా మోసం..
అజ్ఞానం కదూ..
 

అక్కడ వు న్న పలకల బావి నీరు
నీరు బంగా రు తిమ్మరాజు తాగాడట..
 

మా చిన్నతనంలో బుడ బుడక్కల వాళ్ళని వచ్చేవాళ్ళు 
పాపం అడుక్కుం టూ ..
భుజాన చిన్న తంబూర లాంటి దాని ధరించి 
తలపాగా పెద్ద జరీ జుబ్బా వేషంతో వస్తే..
 

మా అయ్య వారిని ఇంట్లోకి పిలిచి..
వారు చెప్పే కథలను ఏకాగ్రతతో విని 

చాలా సంతోషపడి
వాళ్ళకు పాతబట్టలు..
ఇంత అన్నం .. చేతికి కొంచెం డబ్బు 

ఇచ్చి పంపడం మాకు అనుభవం
 

రాయల గురించి చెప్పే ఎవరైనా
ఆయన్ను వలలో వేసుకున్న రంగసాని గురించి చెబుతారా..
ఆ రంగసానిదీ పెనుగొండేనట
దాని అన్న సవరం నారప్ప


హైస్కూల్ దగ్గర ఉన్న షేర్ ఖాన్ మసీదు
అందులోని స్థంభాల నైపుణ్యం పుట్టపర్తి వర్ణిస్తారూ..
 

ఒకదానిలో ఒక స్థంభమట..
ఆ స్థంభానికి ఒక కిటికీ అట..
ఆ కిటికీలో చేయిపెట్టి ఆ స్థంభాన్ని తిప్పవచ్చట..
ఇలాటివెన్నో మనం తెలుసుకుంటాం 

ఈ మా పెనుగొండ లో
మరి చదవండీ..