7 సెప్టెం, 2013

"భవభూతి" నాటక కర్త

శ్రీ  రామ దాసు సినిమా.
ప్రజల సహకారంతో రామ మందిరం కట్టాడు రామదాసు
మందిర ప్రారంభోత్సవ శుభ సందర్భంలో నే
కొడుకు అన్నం వండే పాత్రలో పడి  చచ్చిపోయాడు

వెంటనే
 వెంటనే రాముని వేషంలో ఉన్న సుమన్
హనుమంతుని పంచ ముఖ ఆంజనేయునిగా పంపాడు


 పెద్ద స్వరూపంతో గాలిలోకి ఎగిరిన ఆయన నీడపడి
రామదాసు  కొడుకు మెల్లగా కళ్ళు విప్పాడు

అదే రామదాసు ని

ప్రభుత్వ ధనంతో రామాలయం నిర్మించావన్న నేరంపై
చెరసాలలో వేసి భయంకరంగా హింసిస్తుంటే
ప్రతి దెబ్బకూ రామా రామా అంటున్నా

చిలుకలకు పండ్లు తినిపిస్తూనూ

ధ్యానంలోనూ
విశ్రాంతిలోనూ కాలం గడిపాడు తప్ప పట్టించుకోలేదు

రామదాసు 

రామా రామా అన్న అరుపులు 
దండకారణ్యంలో వనవాసం సెట్టింగ్ లో 
ఉన్న సీత కు వినపడి ఆమె ఆందోళనగా ముఖం పెట్టి
'ఇంకా కాపాడరెందుకు..?'
అని చూపులతో రాముణ్ణి ప్రశ్నిస్తున్నా
రాముడు అక్కణ్ణుంచీ లేచి వెళ్ళాడే తప్ప
కాపాడలేదు

ఎందుకలా..??

తనకు గుడి కట్టిన రామదాసును 
చెరసాలకెందుకు పంపాడు
అసలే లోకం దేవుడూ లేడూ

 ఏడీ వుంటే చూపించండి

అంటూ నాస్తికత్వాన్ని ఆశ్రయిస్తూవుంటే

తనని నమ్ముకున్న తన భక్తులకు 

ముళ్ళకంచెలడ్డు వేసి దారిని 
ఇంకా ఇంకా క్లిష్ట తరం చేసి
బాబోయ్ దేవుణ్ణి ఫొటో లో చూసి దణ్ణం పెట్టుకోవాలేగాని
నిజంగా చూడాలనుకోకూడదు కళ్ళుపోతాయ్ 
అని పారిపోయేలా చేయడం ఏం భావ్యం..?

ఇంతకూ ఆ దేవుణి ఉద్దేశమేమిటి ..?


చక్కని రాజబాటవేసి
వేయి కన్నులతో కనిపెట్టి చూడవద్దూ..?


కాదు కాదు

క్లిష్ట పరిస్థితులడ్డువైచి  నానావైకల్యములచే
మనసును కలంచి వేయుటయే 
అంటారు పుట్టపర్తి

ఇదంతయు దేనికి..?

అంటే


జ్ఞానో పార్జనకు తత్త్వదృష్టికి, 

కాచిన బంగారు దడ దడ పరుగెత్తిపోతుంది..
ఆవేశిత హృదయము శ్రీఘ్రముగా తత్త్వము నందుకొంటుందట..

వేయి యేండ్ల గురుబోధ కన్న 

ఇవి అతి త్వరలో కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయట..

మహాత్ముడగు జీససు శిలువ ఎక్కకున్నా

ఆనంద పాంధుడగు సిధ్ధార్థుడు అడవులకు పోకున్నా
దక్షిణాఫ్రికాలో గాంధీ తన్నులు తినకున్నా
వారు సామాన్యులు గానే మిగిలిపోయేవారు


ఇట్టి పరిస్థితులు మహాత్ములందరికీ సంభవించినవే 

అంటారు పుట్టపర్తి
అప్పుడు వారును కష్టములకు జిక్కి తలపోసినవారే
రామభక్తుడగు కబీరు
దేవాలయమును గట్టిన రామదాసు

మొన్న మొన్న 

లేపాక్షిలో సరస సౌందర్యము గల 
శిల్ప విద్యకై ధనము వెచ్చించి 
కన్నులూడబెరికించుకున్న విరుపణ్ణ
ఈ కోటిలోని వారే నట..

చంద్రగిరిలో బిక్షమెత్తిన తిమ్మరుసు మంత్రి

భావి జీవితమున అఖండసామ్రాజ్జ్యమును 
తనచేతిలో ఆడించి మహా మండలేశ్వరుడై
భళిరా
అనిపించుకున్నాడు

మొన్నటివరకు

ఊరుపేరు లేని విశ్వేశ్వరయ్య
అల్లాడి
నేదు సకల సమ్మాన్యులైనారు


మనిషికి కష్టములు దుఃఖ పరంపరలు రావటం వలననే 

ఆత్మ పరిశోధన   సం  యమనము 
మొదలైన మహాపురుష లక్షణాలు వస్తాయట..


భవభూతి నాటక కర్త లో 
పుట్టపర్తి ఈ తెగలోని వాడే భవభూతి మహాకవి 
అంటారు
భవభూతి కరుణ రసాత్మకతను ఆరాధించే రోజులలో 
తన తొలి సంతానానికి 'కరుణ' అని పేరు పెట్టి
భవభూతి ని తన మనసులోనే కాదు
తన ఇంటిలోనూ కట్టేసుకున్నాడు..

ఇందులో 
భవభూతి చదివిన శాస్త్రములలోని జ్ఞానమును 
తన ప్రవర్తనమునకు జోడించుకున్నాడట భవభూతి 
భవభూతి కాలాన్ని 
అతని మనఃప్రవృత్తినీ 
ఆతని రచనలనూ విపులంగా వివరిస్తారు పుట్టపర్తి 

భవభూతి మనస్సు వీణాతంత్రి వంటిది
ముట్టిన వెంటనే ఖంగున మ్రోగును 
సామాన్యుల మైన మనకు 
అతని యావేశము బరువుగ దోచును
మనకంతటి హృదయము లేని దౌర్భాగ్యమేమోగానీ
ఆ మహాకవి కుంచికది కాదు 

ఈ వ్యాసం వ్యాససంపుటి లోనిది 
ఇప్పటికీ గ్రంధం మూడు ముద్రణలు పొందింది.