5 ఫిబ్ర, 2014

ఆత్మలున్నాయా..

ఆత్మలున్నాయా..
కొంతమంది ఉన్నాయని విశ్వసిస్తే..
చాలా
మంది లేవని   
మానసిక భ్రమ మాత్రమే అనీ కొట్టిపారేస్తారు
 

మరికొంతమంది మాత్రం ఉన్నాయని అనిపించినా 
వానిని స్పష్టం చేయలేక
ఊరుకొంటున్నారు.
ఒక వేళ
ఆత్మలున్నా 
అవి మన మనుషుల్లాగ కనిపిస్తాయా..
లేక సినిమాల్లోలా తెల్లచీరలూ గట్రా ధరించి 

పగ సాధిస్తాయా..

ఆత్మలు గాలిరూపంలో వుంటాయని
పసిపిల్లలను కొత్తగా పెళ్ళయిన వాళ్ళనీ 

వంటరిగా వూరిచివర్లకీ వెళ్ళొద్దంటారు..

చాగంటి వారైతే..
అమెరికాలో లేదా దూర ప్రాంతాలలో పిల్లలు ఉన్న తలిదండ్రుల శవాలను దహనం చేయకుండా 

వారు వచ్చే వరకూ వైట్ చేయడం జరుగుతుంది
 

ఆ పరిస్థితులలో ఉగ్ర భూతాలు 
యీ ఆత్మలను భయపెడతాయని  
ఉత్తర కర్మలు జరిగిన తరువాతే 
ఆ ప్రేతం  విముక్తి పొందుతుందని అన్నారు

అయితే తాము ఆత్మ చూశామనీ, 
దానిని తమ కెమేరాలో బంధించామనీ అంటోంది 
లండన్ అతీత శక్తులపై పరిశోధనలు చేసే బృందం. 
  
ఇంతకీ ఆత్మలు ఉన్నాయా? 
అని విదేశీ ఫొటోగ్రాఫర్లను అడిగితే ఉన్నాయనే అంటున్నారు. 
తమ కెమెరాలతో వాటిని వెంటపడి బంధించామని కొందరు చెబుతుంటే 
మరి కొందరు ఏదో ఫొటో తీస్తుంటే 
తాము అనుకున్న బొమ్మతో పాటు 
తమకు తెలియకుండానే ఆత్మలు కూడా వచ్చాయని కొందరు చెబుతున్నారు. 
ఎదురుగా ఉన్న వస్తువుపై పడిన ఫ్లాష్‌ రియాక్టయి  
ఆత్మ ఆకారం వచ్చిందని 
కొందరు అంటుంటారు.

 ఒకసారి ఒకమ్మాయి ఇంట్లోంచీ అదృశ్యమైంది
ఇంట్లో వాళ్ళు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు
నాలుగు వైపులా వెదికారు
ఎవరి సలహా వల్లనో 

అంజనం వేసే వాళ్ళు పిలిపించబడ్డారు
పెద్ద ముగ్గు వేసి 

ఒక చిన్న పిల్లాడిని పీటపై కూచో పెట్టారు
చిన్నపిల్లలు కళ్ళార్పకుండా చూడగలరట..
పూజ నడిచింది

 ఆ పిల్లవాడిని ఆ ముగ్గులోకి చూడమన్నారు
 

వాడికి అందులో 
ఆటో లో వాళ్ళ మామతో వెళుతున్న వాడి అత్త కనిపించింది
ఆ ఆటో వాళ్ళ ఇంకో అత్త ఇంటి ముందు ఆగింది 

అని వాడు చెప్పాడు
తర్వాత నిజంగానే 

ఆ అమ్మాయి ఆమె వదిన తమ్ముడిని ప్రేమించి
ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దంటారని భయపడి
బంధువుల సహకారంతో అతణ్ణి పెళ్ళి చేసుకుంది.
వాడు చెప్పిన విషయం అక్షరాలా నిజమే..
 

మనకు తెలియని విషయాలన్నీ 
అపధ్ధాలని అనుకోవడం నిజంగా మన భ్రమే..
 


పుట్టపర్తి వారు కూడా 
ఒక దయ్యాల ఇంటిలో ఉండేవారట..
మా అక్కలు అప్పుడు చిన్న పిల్లలు
వాళ్ళు మిద్దె పైకి మెటికలు ఎక్కేటప్పుడు దిగేటప్పుడూ వెనకనుంచీ ఎవరో తోసినట్లు అనిపించి

 కింద పడే వాళ్ళట..
ఆడుతూ ఆడుతూ తోసినట్లు 

ముందుకు పడిపోయేవారట..
ఆ యిల్లు గలాయనకు ముగ్గురు భార్యలు
ఇద్దరు చనిపోతే మూడవదాన్ని చేసుకున్నాడు
ఇల్లు ఖాళీ చేసేటప్పుడు మా అమ్మ అతనికి
చనిపోయిన ఆఇద్దరు భార్యలకు 

సరిగ్గా కర్మలూ అవీ  చేయమని
వారి పేరున ముత్తయిదలకు పసుపు కుంకుమ తాంబూలాలిచ్చి వారి కడుపు చల్ల చేయమని చెప్పివచ్చిందట..
 

ఒక్కటనిపిస్తుంది
మనం కడుపులో ఉన్నాం
బయటికొచ్చాం
ఒక రెండు మూడేళ్ళ వరకు 

మనకు యేమీ జ్ఞాపకం ఉండవు
కానీ అప్పుడు మనం లేమా ఉన్నాం
కానీ ఒక మూడేళ్ళ నుంచే మనకు మనవిషయాలు అమ్మా నాన్నా విషయాలు గుర్తుంటాయి..
అలానే మన దేహం పసితనం నుంచీ యవ్వనం నడివయసు వృధ్ధాప్యం లలో మార్పులు చెందుతుంది
చివరికి
కళ్ళు చెవులు కాళ్ళు చేతులు 

తమ పనిని చేయటం మానేస్తాయి
క్రమంగా శరీరం శుష్కించి పోతుంది
యేదో ఒకనాడు మనకు తెలియకుండానే 

మనం చనిపోతాం
తరువాత మనం లేమా..
లేకపోతే ఎక్కడికి పోతాం..
శరీరం ముసలిదయ్యిందే కానీ 

మనసు ఆలో చిస్తోందికదా..
మరి చనిపోవటం అంటూ జరిగాక మనసేమవుతుంది.. 
 మరణం తరువాతా మన కర్మ గతిననుసరించి 
ఎక్కడో ఒకచోట వుంటామేమో అనిపిస్తుంది
ఆ విషయం ఇప్పటి మనకు తెలియదంతే..


అప్పుడు నాకు పద్దెనిమిదేళ్ళు 
అది  మా అయ్య చనిపోయిన సాయంత్రం
అందరూ ఎక్కడి వాళ్ళక్కడ కూచుని మాట్లాడుకుంటున్నారు..
కరంటుపోయింది
 

నేను భోజనాల గదిలో
మా అయ్య ఫోటో గుండెలకు హత్తుకుని 
గోడకు ఆనుకుని కూర్చుని ఆలోచిస్తున్నాను అప్పుడప్పుడూ యేడుస్తున్నాను..
 

గతంలో 
నేను అలా ఆ గదిలో కూచునో పండుకొనో వున్నప్పుడు
మెల్లిగా మా అయ్య హాలునుంచీ నడుచుకుంటూ వచ్చి
'నాయనా మిద్దె మీద పడక వేసిరామ్మా ..'
అనే వారు..
నేను వెంటనే వెళ్ళి నవ్వారు మంచం పరుపు వేసి 

దోమల తెర కట్టి వచ్చేదాన్ని
ఒకవేళ దోమల తెర తరువాత కట్టినా 

ముందైతే పరుపు వేసేదాన్ని
అయ్య వచ్చి పడుకునేవారు
ఒక్కో సారి 'కొంచం కాళ్ళు వత్తమ్మా ..'

అనేవారు
నేను మా అయ్యసేవ 

ఆ భగవత్సేవ లాగనే భావించి చేసేదాన్ని 
హయగ్రీవం చెప్పుకుంటూ 
భక్తిగా అయ్య పాదాలు వత్తేదాన్ని

 అయ్య ఇక చాలు అనేవరకూ

ఆరోజు కూడా..
తలవంచుకుని వున్న నాకు 

'నాయనా  పైన పడకేసి రామ్మా..' అని వినిపించింది
నిజంగా నిజ్జంగా..
ఉలిక్కి పడ్డాను..
ఇది భ్రమా నిజమా అని ఆలోచించాను..
వెంటనే పైకి వెళ్ళాను..
పైనా అంతా చేకటి..
అక్కడ అయ్య కూచునే అరుగుపై కూచున్నాను..
అయ్యకోసం..
కానీ రాలేదు..
భగవన్నామం చెపుతూ 

యీ జగన్నాటకం నుంచీ నిష్క్రమించిన 
అయ్య దివ్యాత్మ 
నాకీ అనుభవమిచ్చినందుకు ఎంతో సంతోషపడ్డాను..