29 ఏప్రి, 2015

సాహిత్యంలో అహంకారం

ఒకసారి 
పుట్టపర్తి  అనంతపురంలో జరిగిన 
సాహిత్యోపన్యాసాలకు వెళ్ళినప్పుడు 
కడపలో 
'ఆల్ ఇండియా ఓరియెంటల్ కాన్ఫరెన్స్' జరిగింది. 
గంటి జోగి సోమయాజి సభాధ్యక్షుడు. 

ఆ సభలో పుట్టపర్తి గురించి 
"ఆయనకు తెలుగు తప్ప ఏ భాషా రాదు. 
పధ్నాలుగు భాషలు వచ్చని ప్రచారం చేసుకుంటాడు." 
అని విమర్శలు చేశారు. 
పుట్టపర్తి శిష్యులు ఉడికి పోయారు .. 


ఆ రాత్రే తిరిగి వచ్చిన ఆయనకీ వార్తను చెప్పారు.. 
మరునాడు సభకు వెళ్ళిన పుట్టపర్తి 

"14 భాషల్లో ఎవరు ఏ భాషలో నైనా 
ఏ ప్రశ్నైనా వేయవచ్చు.
మీరు అడగండి. 
ఏ భాషలోనైనా సరే ఆశు కవిత్వం చెబుతాను." అని

'సాహిత్యంలో అహంకారం '
అనే విషయం మీద రెండున్నర గంటలు మాట్లాడి
 "నాకు అహంకారముంది. దీంట్లో న్యాయముంది." అన్నారు.