22 జన, 2012

 
 
సామాజిక స్పృహ ..
ఈ మాటను ఏ మహానుభావుడు..
వాడుకలోకి తెచ్చినాడో కానీ.. 
అప్పటినుండీ ..
ఈ మాట.. స్వైర విహారం చేస్తూ ఉంది..
 
వాళ్ళకు తోచిందంతా వ్రాసి..
సామజిక స్పృహ తెర వెనుక ..
ఎందరో అనక్ష రాక్షసులు ..
సారీ ..
 
అనక్ష  రాశ్యులు..
అల్పాక్ష రాశ్యులు ..
యధేచ్చా విహారం చేస్తూ ఉన్నారు..
 
సాహిత్యం లోకి రాజకీయాలు చొచ్చుకొని వచ్చి..
ప్రతిభ లేని వారికి ..
కల్పవృక్షంలా తయారయ్యింది..
 
ప్రతి ఒక్కడూ ..
ఏదో ఒక రాజకీయ గొడుగు కింద దూరటమూ ..
ఇదంతా కవిత్వమని ప్రజల నెత్తిన రుద్దటమూ.
ఆధునిక కవిత్వమంటే.. 
రాజకీయ కవిత్వమే.
 
 శ్రీ శ్రీ తర్వాత..
ప్రస్థుతం తెలుగు సాహిత్యంలో..
అంతటి ఉత్కృష్ట భావాలు చెప్పేవారు లేకపోవటంతో..
ఆ స్థానం ఖాళీగా ఉందనేది నిజమా..?

నిజమే ..
కానీ ..
ఎందుకు ఎవరూ రాలేదు ..?
దానిక్కారణం సిన్సియారిటీ లేకపోవడమే..

కొందరు మన దేశానికి ..
మన సభ్యతకు దూరంగా ఉండే ..
విదేశీ భావలను జొప్పించి ..
మెస్మరిజం చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. 

కానీ ..
అవి నిలవవు..
ఎందుకంటే ..
ఆ భావం ..మన హృదయాల నుంచీ పుట్టింది కాదు 

తిలక్
శ్రీ శ్రీ కవిత్వం చూసామంటే ..
ఇటువంటివి కనపడవు
ఉదా ..
రాబందుల రెక్కల చప్పుడు ..
పొగ గొట్టపు భూంకారం ..
అరణ్యమున హరీంద్ర గర్జన..
అన్నాడు.

ఇందులో ప్రతి భావం ..
మనం అనుభవించిందే.. 
చూసిందే.. 
అందుకే ..
మనసుకు సంపూర్తిగా హత్తుకుపోతుంది..

అధునాతనుల్లో ..
ఒక్క తిలక్ మాత్రం ..
అతని త్రోవలో ..
అతను పరిణతుడుగా నాకు తోస్తాడు..
కానీ పధ్ధతి వేరు.


చందస్సు అంటే ..
గణ యతి ప్రాసలతో ..
కూడుకున్నదేనా ..?
లేక మరేమైనా అర్థం వుందా..?
కవిత్వానికి చందస్సు ఎంతవరకు అవసరం..?


చందస్సు అంటే నా దృష్టిలో ..
ఒక లయ ..
తర్వాత ఎన్నో రీతులుగా ..
దానికి కొమ్మలు రెమ్మలు పుట్టినాయి 
లా కంటే భిన్నమైనదిగా చందస్సు నాకు తోచదు. 
యతి ..ప్రాస ..
అన్ని కూడా ..
శ్రవణ సుఖానికి ఏర్పడ్డవి. ..

తర్వాత శాస్త్రకారులు ప్రవేశించి ..
ఏవేవో వింత వింత పోకడలు పోయినారు.

చందస్సులు ఎన్నని ..?
నువ్వు ఏది రాసినా..
అటో మాటిక్ గా .. 
ఏదో ఒక చందస్సులోకి వస్తుంది
దానికి పేరు పెట్టకపోవచ్చు ..
అది వేరే మాట ..

చందస్సు ప్రస్తారం చేస్తూ పోతే..
అనేక చందస్సులు ఏర్పడతాయి..

వాటినన్నిటినీ నువ్వు వాడకపోవచ్చు..
పేర్లు కూడా లేకపోవచ్చు. ..
సంగీతం కూడా అంతే ..
అనంతావై రాగాః...
అంటారు ..
రాగాలు ఎన్ని..?
అనంతం వాడుకలో వుండేవి ఏ కొన్నో ..

చందస్సులు కూడా అంతే..
చందస్సుకు లయ ప్రాణం..
కనుక..
ఆ లయ ఏ రీతిగా నడచినా ..
ఏదో ఒక చందస్సు అవుతుంది.
శ్రీ శ్రీ చందస్సుల నడుము విరగ్గొడతా అన్నాడే కానీ..
అతడు రాసినదంతా ఏదో ఒక చందస్సులోనిదే.. 


చందో బందో బస్తులన్నీ చట్ ఫట్మని తెంచి ..
అని అన్న శ్రీ శ్రీ రచనలో ..
యతి లేదూ..?
లయ లేదూ..?
స్పష్తంగా దీన్లోనే చందస్సు కనిపిస్తోంది..