23 జూన్, 2013

readers mail english paper cuttingపుట్టపర్తి స్వంత దస్తూరి తో శ్రీశైలం గారికి వ్రాసిన లేఖ 

ఒకప్పుడు కడప ప్రొద్దుటూరు పరిసర ప్రాంతాలలో
సాహిత్య దుమారం చెలరేగింది
అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్న పుట్టపర్తిని చూచి ఓర్వలేని
ప్రాంతీయ కవులు కొందరు
పుట్టపర్తికి సంస్కృతం రాదనీ
మేఘదూతంలోని కొన్ని అంశాలపై
వరుస కధనాలను దినపత్రికలలో ప్రచురించారు
కానీ 
అవేవీ పుట్టపర్తి కీర్తిని తగ్గించలేకపోయాయి
కానీ 
ఎంతో మనస్తాపాన్ని కలిగించాయి
లౌక్యం  లేని వాణిగా పరిగణింపబడే పుట్టపర్తి
సూటిదనమే తనకు సరైన మార్గంగా ఎంచుకున్నారు

నిత్య పాండిత్య పరిశోధకుడు పుట్టపర్తి


సేకరణ : రామవఝుల శ్రీశైలం నిత్య పాండిత్య పరిశోధకుడు పుట్టపర్తి