3 ఫిబ్ర, 2014

దురవస్థ


కొన్ని జ్ఞాపకాలు

గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు కడప ఆకాశవాణి స్టేషన్ డైరెక్టర్ డా. రేవూరి అనంత పద్మనాభరావు గార్లతో 

జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మతో ఆ చిన్నపిల్లను నేనే ..
 ఇంకో విషయం చెప్పడం మరిచాను
అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు జిళ్ళెళ్ళమూడి అమ్మ పక్కన ఉన్న పుట్టపర్తి వారి తలను నిమురుతూనే ఉంది..
ఆఫోటో కూడా వుందాలి అమ్మ అయ్య తలపి చేయి వేసి నిమురుతున్న ఫోటో రాజన్నతో


 కలకత్తా లో