28 డిసెం, 2015

చలి .. లీలలు

వ్యాఖ్యను జోడించు

అమ్మ అయ్య మా మూడో బావ మురళీధర్ మా మూడో అక్కయ్య తులజ (ఈమె మా అయ్య సగం పుస్తకాలకుకుడి భుజం)  , కుర్చీల సందులో నేను,  మా సుబ్రహ్మణ్యం అన్నయ్య (అమ్మ శిష్యుడు+ కొడుకు) ,మా నాగ ,
పైకి పొతే పెద్దక్కయ్య, రెండో అక్కయ్య మధ్యలో మా అన్నయ్య అరవిందు, మా  పెద్ద బావ చిన్న బావ 
చలి పెరిగింది.. 
ఎక్కడ చూసినా దగ్గులూ జ్వరాలు
మేము నార్త్ లో వున్నప్పుడు 
జీరోల్లోకి పోయే చలికి చచ్చేదాన్ని
చలికి భయపడి హైదరాబాద్ కొస్తే 
 నా వెనకే వచ్చిందదీ..
కడపలో ఒకపొద్దన్నా స్వెట్టర్ వేసుకొని ఎరుగుదుమా..
హాయిగా చలికాలమైనా వానకాలమైనా ఎండకాలమైనా
మాకు ఒకటే వెదర్ ఎండలు.. వేడి
వెరీ ప్లెజంట్ కదా..
 I Love my cuddapah

మా అయ్యది ఉష్ణ శరీరం
 మా మిద్దిపైన బయలులో మంచమేసి 
పరుపు తెరా కడితే..
హాయిగా అడ్డపంచె అవతల పారేసి 
పసివాడిలా పండుకుంటారు..
అవతల ఇవతల మిద్దెల వాళ్ళు అలవాటు పడిపోయారు
'ఏమిటికి .. ఈ స్వామి ఇట్లా' అనే వాండ్లు లేరు
అయ్య ఉష్ణ శరీరానికి .. కడప ఎండలు ..
what a combination..

ఇక అయ్యకు జలుబు .. కాదు కాదు.. 
అయ్య మాటలో పడిశం పడితే .. 
అంతే సంగతులు.. 
వెంటనే మా అమ్మ మందుల సముదాయాలతో రెడీగా వుంటుంది
ఇంగ్లీషు ..ఆయుర్వేదం.. ఇంటివైద్యం..
(మా అత్తగారూ అంతే.. భలే ఓపికస్తురాలు
ఆరుగురినికన్నతల్లి మరి ఓపిక లేకుండా ఎలా వుంటుంది..
అసలు ఆడవాళ్ళకే అందరి భారాలను మోసే శక్తి ఎలా ఇచ్చాడో ఆ దేవుడు..)

పీల్చేవి.. నాకేవి.. లోపలికేసుకొనేవి పైన ధరించేవి..
ఓయమ్మ  .. 
మిరియాలు దంచి తమలపాకులో పెట్టి ఇచ్చేది
అయ్య బుగ్గన పెట్టుకుని రసం పీల్చేవారు
మిరియాల కాషాయం వుండ నే వుంది .. 

ఇంక ఆవిరి వైద్యం.. 
ఒక పెద్ద గిన్నె నిండా నీళ్ళు బాగా తెర్ల నివ్వాలి
ఇంకో పక్క ఇటుకలు ఎర్రగా కాల్చాలి
రెండూ రెడీ కాగానే అమ్మ అయ్యను 'రాండి' అని పిలుస్తుంది
అప్పుడు అయ్య వచ్చి భోజనాల గదిలో చాపపై కూర్చుంటారు
వేడినీళ్ళు తెచ్చి ముందు పెడుతుంది అమ్మ
రెండు మూడు దుప్పట్లు కలిపి అయ్య వీపు వెనక రెడీగా వుంచేది .. 
నేను చిన్నదాన్ని.. 
అయ్యను ఆసక్తిగా గమనించేదాన్ని 
నాలుగో తరగతి 
ఇంటర్ కొచ్చే సరికల్లా ఆ వైభోగం అంతా అయిపోయింది లెండి
అమ్మ పైకెళ్ళిపోయింది..

అప్పుడు వేడి వేడి ఇటుకఒకటి తెచ్చి 
వేడి నీళ్ళలో వేస్తుంది
నీళ్ళు 'సుయ్.. ' మంటూ పొంగుతాయి
అంతకుముందే నీళ్ళల్లో వేసిన అమృతాంజనం వాసన గుప్పుమంటుంది

వెంటనే అయ్య దుప్పటి కప్పుకొని ఆ ఆవిరిని రెండు నిమిషాలు పీలుస్తారు.
మళ్ళీ ఇంకో ఇటుక..
ఒక స్వెట్టరూ మంకీ క్యాపు ఎప్పుడూ తయారుగా వుండేవి
మంకీ క్యాపు లోని మా అయ్య ముఖం 
ఇప్పటికీ కళ్ళకు కట్టినట్టుం ది 
ఇట్లా అయ్యకు పడిశం తగ్గేసరికి 
అమ్మ ఉపిరి పీల్చుకుంటుంది 
అసలు ఇంట్లో ఆడవాళ్లు వున్నారనే కదా 
ఈ మగవాళ్ళ  ధైర్యం .. 
ఆ .. 

మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు..