13 జులై, 2016

లక్ష్మణమూర్తి గారి ప్రసంగం

లక్ష్మణమూర్తి గారి ప్రసంగం ఇది
ఇది కూడా ప్రాచ్య లిఖిత గ్రంధాలయం వారు
పుట్టపర్తి అష్టాక్షరి కృతులు ముద్రించినప్పుడు జరిగిన సభలోని
ప్రసంగాలలో ఒకటి
నా కెమెరా క్వాలిటీ భయంకరంగా వుంది
వీడియో చూడడం మానేసి ఆడియో వినడం మంచిదనిపిస్తుంది
ఆ సందర్భాన్ని పట్టుకోవాలనే తపన అంతే

గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారి ప్రసంగం

గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారి ప్రసంగం ఇది.
 వీరు మన రాయలసీమవాడే. 
పుట్టపర్తి అభిమాని
ఈకార్యక్రమం త్యాగరాయ గానసభ ప్రాగణంలో జరిగింది
గతంలో నాగపద్మిని అక్కయ్య ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించింది.
వీడియోక్వాలిటీ అంత బాగలేదు నా  ఫోన్ లో దయచేసి భరించవలసింది