21 జూన్, 2013

"సరస్వతీ సంహారము " కన్నడ మూలం : బీచీ తెలుగు అనువాదం : సరస్వతీపుత్ర పుట్టపర్తి

"సరస్వతీ  సంహారము " 
ప్రముఖ కన్నడ రచయిత బీచీ రచనకు
శ్రీమాన్ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల వారి అనువాదం

కన్నడ భాషపై పుట్టపర్తికి చాలా అభిమానం  
మా అమ్మ మా పెద్ద బావగారు 
బసవని వచనాలు తెలుగు లోకి అనువాదం చేసారు..

మా రెండవ అక్కయ్యను 
కర్ణాటక లోని హొస్పేట వద్ద నున్న 
కామలాపురానికి ఇవ్వడం
 అక్కడికి  హంపీ శిధిలాలు దగ్గరే కావడం
 అయ్యకు పరమానందం 

అంతేకాక 
మా బావగారు శ్రీమాన్ రామానుజాచార్యులు 
చాలా మంచివారు. బంధు ప్రీతి ఎక్కువ
మా అయ్యను తన తండ్రి లాగానే 
చూచి ప్రేమించి బాధ్యతను కూడా తీసుకొని 
మా అందరి పెళ్ళిళ్ళూ పెద్దరికం వహించి 
మా అమ్మకు కొండంత అండగా నిలబడినవాడు


మా అయ్య జబ్బు పడినప్పుడు
సొంత కొడుకు కంటే ఎక్కువ సేవ చేసాడు
రెండునెలలు సెలవు పెట్టివచ్చి 
ఆసుపత్రికి రోజూ వెళ్ళి 
పొద్దున్నుంచీ సాయంత్రం వరకూ అక్కడే వుండటం 
మందులు జాగ్రత్తగా ఇవ్వటం 
చివరికి బాత్రూముకు కూడా తీసుకు వెళ్ళటం 
ఎన్నని చెప్పను..

అయ్య అప్పుడప్పుడూ కామలాపురానికి వచ్చి 
ఒకటి రెండు నెలలుండి
తన  మనవలు మనవరాళ్ళతో సరదాగా 
ఆ శిధిలాల మధ్య తిరుగుతూ
తమాషా కబుర్లు చెబుతూ 

మా బావగారి  తోటలోని 
మామిడి పళ్ళను పనస పళ్ళను పొట్టపగిలేలా తింటూ 
తృప్తిగా కాలక్షేపం చేసేవారం మేమందరం ..

మా బావగారికి సాహిత్య వాసన లేవీ లేకపోయినా 
మంచి మనసుండేది
ఇప్పుడు ఆయనా లేరనుకోండి
జీర్ణ కోశం కాన్సరుతో పోయారు
దేవుడు మంచివాళ్ళను తొందరగా తీసుకు పోతాడు అనిపిస్తుంది

అన్నట్ట్లు 
మా బావగారు Western way లో జాతకాలు చెప్పేవారు
ఆయనతో మా అయ్య 
తన జాతకం ఎన్నిసార్లు చెప్పించుకున్నారో 

యీ జడ కాష్ఠము నేడిపించి నీ సంతము దీర్చుకో..