21 జూన్, 2014

మాతృశ్రీ జిళ్ళెళ్ళమూడి అమ్మతో సరస్వతీపుత్ర..

జిళ్ళెళ్ళమూడి అమ్మ ఒడిని చేరిన ఎందరో పెద్దవాళ్ళలో పుట్టపర్తి ఒకరు
ఆమె అందరికీ అమ్మే..
అమ్మను దర్శించిన క్షణాలను నేను నా బ్లాగ్ లో కొంతవరకూ వివరించాను
ఇప్పుడు రామమోహన రాయ్ గారు
తిరిగి ఒక దిన పత్రిక ద్వారా వెలువరించటం ఆనందాన్ని కలిగించింది
ఆక్షణాలను పంచుకున్న అదృష్టవంతులలో నేనూ ఒకదాన్నికావడం .. అమ్మ చేతి గొరుముద్దలు నేనూ తినడం నా పూర్వజన్మ సుకృతమే.. 


ఈ పేపర్ కటింగ్స్ అందించిన శ్రీ శైలం గారికి కృతజ్ఞతలు

సాహితీ సహృదయ శిఖామణి పిట్ దొరసానమ్మ


పుట్టపర్తికి ఆంగ్ల హృదయాలను పరిచయం చేసిన పిట్ దొరసాని గురించిన వివరాలివి..
ఇందులో పుట్టపర్తి ప్రస్థావన లేదుగాని
పుట్టపర్తిని తల్లిలా ఒడిచేర్చుకున్న పిట్ వ్యక్తిత్వం.. అర్థమవుతుంది.. ఈ పేపర్ కటింగ్ శ్రీ శైలం గారు నాకు అంద జేసారు .. వారికి కృతజ్ఞ తలు