23 సెప్టెం, 2012

వాఙ్మూర్తి..పుట్టపర్తి ..సినారెహలో ..
హలో ..
"నేను ..
పుట్టపర్తి వారి అమ్మాయినండీ.."
"ఆ.."
"నేనూ ..
పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారి అమ్మాయిని.."
"ఎవరూ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులా..??"
"ఆ అవునండీ.."
"చెప్పమ్మా.."
"మేము ఇంటర్ నెట్లో పుట్టపర్తి వారిపై 
ఒక వెబ్ సైట్ పెట్టమండీ .."
"మా నాన్న జీవిత విశేషాలూ రచనలూ 
వారిపై ఇతరులు వ్రాసిన వ్యాసాలూ ఫోటోలూ 
అన్నీ..
అన్నీ సేకరించి.. 
ఒక పూలతోటలా డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామండీ.."
"మంచిది.."
"ఇందులో భాగంగా పుట్టపర్తి వారిపై చేసిన PhD పుస్తకాలనూ రప్పించుకుంటున్నాము.."
"సరే.."
"ఇంకొక విషయమండీ ..
మా నాన్న గారితో పరిచయము 
అనుబంధమూ సాహితీ మైత్రి గురుత్వం 
ఇలా ఉన్న వారిని కలిసి 
వారి స్వరాలనూ సేకరిస్తున్నాము.."
"ఆ.."
"మీరు మా నాన్న గారిని 
యాభయ్ లనించీ తెలిసిన వారు 
మంచి సాహితీపరులు 
మా నాన్నగారి పై నాలుగు విషయాలు చెబితే సంతోషిస్తాం.."
సరే..
"ఫోన్ లోనేనా..?"
"అవునండీ.."
"సరే.. నా సెల్ నెం రాసుకో .."
.............
"మాకు అగ్రజ సదృశులు..
 పుట్టపర్తి శ్రీనివాసాచార్యులు.."
"సారీ ..కట్.. 
ఇద్దరున్నారు కదూ.." (నవ్వు)
కొంచం కష్టం వేసింది..
కళ్ళలో నీళ్ళు కాబోలు 
అవి కూడా వచ్చాయి..
"రెడీ.."
"నాకు అన్న లాంటి వారు..
డా.పుట్టపర్తి నారాయణా చార్యులు గారు
కవిత్వం పాండిత్యం రెంటినీ ..
సమానంగా ఆకళింపు చేసుకున్న ..

వాఙ్మూర్తి ..
నన్ను తమ్ముణిగా భావించేవారు 
"తమ్ముడూ.." అనేవారు..
ఒక సారి జనగామకు పిలిచాం.."


పుట్టపర్తికి కొండగుర్తిక జానుమద్దేనోయ్
నేనీమధ్య 
పుట్టపర్తి వారితో అనుబంధమున్న 
వారి పాండితీ విభవం గురించి తెలిసిన 
వారి సెల్ ఇంటర్వ్యూలు చేయటం మొదలు పెట్టాను. ఒకరి నుంచీ ఒకరికి ప్రయాణిస్తున్నాను. 
ఆత్మ తృప్తి అంతే
జానుమద్ది హనుమచ్చాస్త్రి గారికి 
ఎనభై అయిదేళ్ళ వయసు 
దాదాపు అరవయ్యేళ్ళు పుట్టపర్తి వారిని 
నీడలా అనుసరించారాయన
ఇప్పుడు నేను సేకరించిన వారి కంఠస్వరం 
రేపటికి అది ఒక విలువైన గుర్తు.
అలా మా అయ్యది కూడా లేదు
అయ్య ప్రతి సభా ప్రతి సందర్భమూ ప్రతి వాక్యమూ అయ్యకంటే ఎక్కువ ఆయనకు గుర్తు
తన పై రిసెర్చి చేయటానికి వచ్చిన విద్యార్థులను 
తన గురించిన సమాచారం ఇవ్వటానికి 
జానుమద్ది వారి వద్దకు పంపేవారు అయ్య 


అంటే ..
తన సమాచారమూ 
తన వద్ద భద్రపరచుకోని వారిని ఏమనాలి
వానిపై అంత శ్రధ్ధ లేదంతే..
వాటికి అంత విలువ ఇవ్వలేదు...
ఏమో ఆ తరం అలా వెళ్ళిపోయింది.
అలాంటి వారిని తలుచుకోవటానికీ 
వారి గురించి తెలుసుకోవటానికీ 
ఈ తరం వారికి ఓపిక లేదు..
నాకున్న కంప్యూటరు పరిజ్ఞానం తక్కువ..
ఆడియోను వీద్లియోగా కన్వర్ట్ చేయడానికి 
నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక సాధనం 
మూవీ మేకర్ ఆన్ లైన్ 
అది ఎందుకో కొద్ది రోజులుగా పనిచేయటం లేదు.
అప్పుడప్పుడూ ప్రయత్నించి చూచినా 
అది పని చేయనంటే చేయనని 
మొరాయించి కూచుంది.
నిన్న ఆ సాయిని ధ్యానించి 
బాబా అది పని చేసేలా చూడు 
అని ఒక్క క్లిక్ ఇచ్చాను
"ఆశ్చర్యం.."
 పని చేయటం మొదలు పెట్టింది
అలా పరమాత్మ తానున్నానని 
అప్పుడప్పుడూ నిరూపిస్తూ ఉంటాడు కదూ
పుట్టపర్తి వారి పుస్తకాలపై 
పరిశోధన చేసిన వారి పై పడ్డాను.
వారి ఫోన్ నంబర్ సంపాదించి 
వారి మాటలూ రికార్డ్ చేసాను
అలా తగిలినవారే వఝ్ఝల రంగాచార్యులు
ఆయన శివతాండవం పై Phdచేసారు
భౌతిక శాస్త్ర రీత్యా శివతాండవాన్ని నిరూపించే ప్రయత్నం చేసారట
వారు కొని నంబర్లు ఇచ్చారు
ఇలా ఒక్కొక్కరూ పుట్టపర్తి వారితో 
తామెలా స్పూర్తి పొందామో 
వారిలో తామే కోణాన్ని దర్శించామో చెబుతుంటే
నాలో ఏదో ఆనంద తాండవం
ఈ ప్రయత్నాలు 
ఆయన బ్రతికున్న రోజులలో చేసింటే 
ఎంత బాగుండేదో కదా 
అన్న ఒక పశ్చాత్తపం
ఇప్పటికైనా ఏదో నాకు తోచిన రీతిలో 
మా తండ్రి గారి సేవ చేస్తున్నానన్న తృప్తి
ఏమో లెండి..
అలా..
అలా ..
నేను సినారేనూ చేరాను
ఆయనా ఆయన పధ్ధతిలో మాట్లాడారు
నాకు దానిలో కట్ చేయాలని ఏదీ అనిపించలేదు
వాస్తవం ప్రజలు తెలుసుకోవాలి కదా
ప్రస్తుతం 
జానుమద్ది గారి స్వరానికి 
కొన్ని ఫోటోలు కలిపి 
ఒక వీడియో రూపొందించాను
వినండి