8 జన, 2016

అదేమైనా ..బ్రహ్మ విద్యా ..


మా అయ్య రచనలు పబ్లిషర్ లు వేశారంట
ఎన్నో సార్లు ప్రచురించి బాగా బాగుపడినారంట..
రాసినాయన షష్టి పంచె తోనే మిగిలాడట..
అయ్యో నా రచనలు ఇంత ప్రాచుర్యం పొందాయి..
పబ్లిషర్లు నన్ను దోచేశారు 
అని తెగ ఇదయిపోయారట..
తానే శక్తిని కూడగట్టుకుని 
తెలియని విద్య ప్రదర్శించారట..
ఏమైంది..
ఇంటినిండా పుస్తకాలు గుట్టలు.. గుట్టలు. 
రాసే జ్ఞానం ఉన్న ఆయనకు
అమ్ముకునే జ్ఞానం లేదే..
ఏమైంది..
చెదలు ఆ పుస్తకాలు తిని జ్ఞానాన్ని పొందాయి

అయ్య కష్టించి.. కష్టించి..
సమాచారాన్ని సేకరించారట..
ఎంత బాగా రాశారు స్వామీ..
అవునురా.. 
కానీ దీన్ని బయటికి ఎట్లా తెచ్చేదిరా..
స్వామీ..
పోనీ .. నీవు తీసుకుని.. నీ పేరిట వేసుకోపోప్పా..
ఏమైంది..
చూసి ఇస్తామనీ..
ఎత్తి రాసి ఇస్తామని తీసుకున్న చిత్తు ప్రతులు పరాక్రాంతమైపోయాయి
ఆ జ్ఞాని .. అజ్ఞాని లా 
మళ్ళీ నిస్సహాయంగా ..

అయ్యో స్వామీ..
మమ్మల్ని అజ్ఞానులంటావే..
చదువుకున్న వాడినని బిర్రు కదా నీకు

చదువుకోవటం మాకు కష్టం
కానీ 
బ్రతక నేర్వటం నీకు వచ్చా .. 
రాదుకదా..
తూచ్..
నిన్ను ఓడించామోచ్..
ఈ విద్యను నువ్వీ జన్మకు నేర్వలేవు..
హహ్హ హ్హా..