15 సెప్టెం, 2015

విశ్వనాధ జయంతివిశ్వనాధ జయంతి సభను 
మన ఫేస్ బుక్ మిత్రులు
కస్తూరి మురళీ కృష్ణ గారు..  లక్ష్మి గారు  
తార్నాక లో నిర్వహించారు

సభలో శ్రీవల్లీ రాధిక గారు 
మనకు టీవీ చానల్స్ లో చక్కని మాటలు చెప్పే 
అనంత లక్ష్మి గారు తదితరులు మాట్లాడారు..
అక్కయ్యా నేనూ వెళ్ళాం..
అక్కయ్యను  కూడా మాట్లాడమని కస్తూరి గారు ఆహ్వానించారు.. ప్రిపేర్డ్ గా లేనంటూనే
 విశ్వనాధ .. పుట్టపర్తి గార్ల గురించి  నాలుగు మాటలు మాట్లాడింది

అనంతలక్ష్మి గారు మాట్లాడుతూ ఆమె పదహారేళ్ళప్రాయంలోనే విశ్వనాధ వారితో వేదిక పంచుకుని వారితో ఉక్కుపిండం అన్న ఆశీర్వాదం పొందానని..అదే తనకు ఇష్టమైన బిరుదని ఆవిడ అన్నారు..

మేం చాలా ఆలశ్యంగా వెళ్ళాం .. 
సభ దాదాపు ముగింపుకు వచ్చింది.

ఈ వీడియోలు మీకోసం..

పుట్టపర్తి వారి గురించి ఆనంత లక్ష్మి గారు